آشنایی با سیستم قفسه بندی خود تغذیه


آشنایی با سیستم قفسه بندی خود تغذیه

سیسم قفسه بندی خود تغذیه اغلب در خطوط تولید و مونتاژ مورد استفاده قرار می‌گیرد.سیستم قفسه بندی فلزی  خود تغذیه قابلیت استفاده در خطوط تولید ومونتاژ را دارا می باشد و قابلت و بارگذاری کالا در این نوع قفسه بندی فلزی بصورت دستی انجام می گیرد. قفسه بندی فلزی خود تقذیه از فریم های پیچ و مهره ای و بازوهای افقی با قابلیت اتصال کلیپی و کاست های تغذیه خشابی تشکیل شده و عمق و ارتفاع آن قابل تغییر می باشد.

قفسه بندی فلزی خود تغذیه

 فواصل مفید هر چرخ از یکدیگر 8 میلیمتر می باشد و فواصل ریلها از یکدیگر  بنا به درخواست مشتریان در قفسه بندی خودتغذیه قابل تغییر می‌باشد.در این نوع قفسه بندی تمامی چرخها توسط یک شفت فلزی بر روی یک ریل جداگانه سوار می شوند و دیگر نیاز به پرچ کردن آنها نمی باشد و تعویض چرخ و ریل معیوب در قفسه بندی خود تغذیه در کمترین زمان صورت می پذیرد.

قفسه بندی فلزی خود تغذیه

 در سیستم قفسه بندی خود تغذیه تمامی چرخها با سرعت یکنواخت و بدون خرابی و یا درگیر بودن در حال گردش می باشند و میتوانند کالا را به سمت داخل و یا خارج حرکت دهند.جنس کلیه ریل های اصلی از جنس آلومینیوم می باشند و ساپورت های تحتانی از ورق ST37  می باشد. کلیه مقاطع فریم سیستم خود تغذیه پیچ و مهره ای و با قابلیت افزایش یا کاهش فواصل در کمترین زمان می باشند و مقاطع ستون بکار رفته از نوع رولفرمینگ جهت افزایش مقاومت می باشد.

 
 
 

برچسب ها:

تماس از طریق واتساپ